Service

Vi vill handha er den service som vi själva skulle vilja ha...
Skulle vi dock inte kunna ge dig hjälp försöker vi att hänvisa till någon annan som kan.
Allt för att du skall få den hjälp du behöver
.

Vi utför service och reparation på de flesta pc datorer och skrivare. Datorn eller skrivaren lämnas hos Incanto Data som undersöker datorn för att lämna ett kostnads förslag. Ni avgör sedan själva om ni vill få datorn reparerad. Om ni vill få den reparerad så drar vi av felsökningsavgiften på den totala kostnaden. Avböjer ni att få en reparation så betalar ni bara felsökningsavgiften enligt gällande prislista.