Konsult och service priser

   

Nedan ser ni priser för Incanto Data's konsult och service. Alla priser är exklusive moms


Prislista

 

Tjänst er Avgift
Timpenning 300kr för varje påbörjad timme
Kostandsförslag/Felsökning 450kr
Telefonsupport 300kr för varje påbörjad timme
Resersättning vid hembesök

Gällande timpenning